În baza Legii nr. 138 di 17.06.2016, a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul FISCAL cu punerea în aplicare de la 01.01.2016, în legislaţia fiscală – Titlul VI.\r\n\r\n \r\n\r\nPersoanele fizice care deţin în proprietate bunuri imobiliare (unul sau mai multe) cu destinaţie locativă pe teritoriul Republicii Moldova, care au o suprafaţă mai mare de 120 m şi valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depăşeşte 1,5 milioane de lei, vor plăti impozitul pe avere.\r\n\r\n \r\n\r\nCota impozitului aplicată asupra bazei impozabile constituie 0,8%.\r\n\r\n \r\n\r\nCalcularea impozitului pe avere şi prezentarea avizelor de plată se va efectua de către oficiile fiscale teritoriale în termen de pînă la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.\r\n\r\nImpozitul pe avere urmează a fi achitat în termen de pînă la 25 decembrie a anului de gestiune.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\ncf