Primăria orașului Vatra informează locuitorii orașului Vatra despre faptul că au fost încheiate lucrările de asfaltare a străzii Serghei Bogza din orașul Vatra.

Este de menționat faptul că strada, pînă în prezent, se afla într-o stare satisfăcătoare.

În luna iulie, 2017 s-a petrecut procedura de lictație, după care a fost încheiat contract de antrepriză nr. 33 din 11 august 2017, cu agentul economic SRL ,,Nouconst,,.

Începînd procedura de lucru, strada a fost asfaltată printr-o lucrarea complexă care i-a schimbat complet fața și funcționalitatea.

Pe această stradă, numită Serghei Bogza, cu o lungime de aprx 300 m și cu o lățime de două benzi de circulație, cu trotuare în ambele sensuri au fost construite treceri spre locuințele private ale locuitorilor din acest perimetru al străzii.

Reparația drumului a constat din: tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile; consolidarea stratului de fundație din ameste de piatră spartă; aplicarea unui strat de beton, în final turnarea covorului asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald cu așternere mecanică.

Lucrările au fost acoperite finaciar, total, din bugetul local al primăriei orașului Vatra.

Primarul or. Vatra, dl Denis Danila, menționează că lucrările au fost executate în termen, conform caietului de sarcini impus, calitatea și caracteristicele esențiale ale lucrărilor doar timpul o va dovedi, însă totul a fost executat conform standartelor și garanției oferite de către a gentul economic SRL ,,Nouconst,,.

Cu respect,

Primarul orașului Vatra

Dl Denis DANILA