img-X19075941
img-X19080013

Primăria orașului Vatra anunță locuitorii orașului Vatra al căror venit global mediu lunar în anul calendaristic precedent nu a depășit suma de 3000 lei per persoană pot depune în cadrul primăriei orașului Vatra cereri privind acordarea compensației pentru plata resurselor energetice în sezonul de încălzire 2017-2018.

La cerere cerere de confirmare obligatoriu se anexează următoarele acte:

  1. Buletinul de identitate (copie);
  2. Adeverința de naștere a copiilor (copie);
  3. Certificatul de căsătorie (copie);
  4. Certificatul despre componența familiei;
  5. certificatul privind tipul de încălzire;
  6. facturile despre plata energiei termice sau gazelor naturale pe ultima lună pînă la depunerea cererii (copie);
  7. Cartea de imobil (copie);
  8. Actul ce confirmă venitul beneficiarului potențial pentru anul precedent, eliberat de către de la locul de muncă sau certificatul de șomer;
  9. informația cu privire la mărimea pensiei, altor tipuri de compensații și plăți compensatorii, eliberată de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale;
  10. alte documente ce confirmă necesitatea stabilirii și compensării cheltuielilor suportate la efectuarea plăților pentru resursele energetice.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 022615770 – As. social.