Anunt Funcția specialist încorporare și protecțir civilă