Deja, trei ani consecutiv, cu resursele financiare proprii, ale bugetului administrației publice locale Vatra, au fost reparate sălile de clasă din gimnaziul nr. 51 ,,Gh. Malarciuc,,unde la I septembrie sunt întîmpinați copiii  din orașul Vatra.

Menționăm, în luna august 2018 au fost efectuate lucrări de reparație, procurat mobilier școlar (bănci ajustabile – clasa I- IV; scaun și masă confortabile pentru profesor).

În speranța unor realizări frumoase, APL Vatra îndeamnă locuitorilor orașului Vatra, cu copii de vîrsta școlară înmatricularea elevilor în anul de studiu 2017-2018.

Cu respect, Primarul orașului Vatra

Denis DANILA