Conform Hotărîrii Guvernului nr. 844 din 20 august 2018 cu privire la zilele de odihnă din luna 20 august, zilele de 28,29 și 30 august se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 septembrie, 29 septembrie și 20 octombrie 2018 vor fi zile lucrătoare.