La propunerea Primarului or. Vatra, în urma absențelor nemotivate la 17 din cele 25 de ședințe ale Consiliului orășenesc Vatra, din perioada iulie 2015- iunie 2018, prin Decizia Consiliul orășenesc Vatra  nr. 5.1 din 04.07.2018 a fost ridicat mandatul de consilier al consilierului Rusnac Alexandru, ales pe lista Blocului electoral ”Platforma Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, la alegerile locale din 14.07.2015.

Menționăm că în ultimii 11 ani, acesta este unicul caz de ridicare a mandatului de consilier în urma neexecutării obligațiilor față de alegătorii din or. Vatra.

Decizia consiliului or. Vatra, a fost confirmată prin Hotărirea cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul or. Vatra, mun. Chișinău din data de 14.08.2018 de către comisia Electorală Centrală a Repulicii Moldova.