În octombrie 2015, cet. Dragomirețchi Marian, deținînd funcția de specialist cadastral în cadrul Primăriei or. Vatra, prin Dispoziția Primarului din 26.10.2015, a fost sancționat disciplinar cu destituirea din funcția publică pentru întocmirea necorespunzătoare, neprofesională și frauduloasă a contractelor de arendă/locațiune, conduită necorespunzătoare în cadrul îndeplinirii obligațiilor profesionale precum și abuzurile comise în serviciu.

Astfel, în urma destituirii din funcție, Marian Dragomirețchi a depus o plîngere către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității susținând că este hărțuit de către Primarul or. Vatra.

La data de 08.08.2018 Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a hotărît că destituirea disciplinară a dlui Dragomirețchi Marian nu constituie hărțuire.

Primarul or. Vatra consideră că eliberarea din funcție a lui Dragomirețchi Marian este soluția unică și corectă pentru neadmiterea prezenței acestor indivizi în cadrul Primăriei or. Vatra.