Primăria or. Vatra, va informează că în anul 2019 vom continua acordarea și livrarea prînzurilor calde persoanelor din or. Vatra care se încadrează în diferite categorii sociale, în baza Legii 81 – XV din 28.02.2003 de serviciul prestat de cantina socială ”Casa Provedenției” de pe str. Mușatinilor nr. 1 din sectorul Buiucani.
De acest serviciu beneficiază persoane socialmente vulnerabile ale căror venituri lunare pentru anul precedent nu depășesc 1-2 pensii minime pentru limita vîrstă:
a) persoane care au atins vîrsta de pensionare, fără domiciliu, fără susținători legali, fără venituri sau cu venituri mici;
b) invalizii;
c) copiii pînă la 18 ani din familii cu mulți copii.
Astfel, Primăria Oraşului Vatra, a identificat astfel de persoane care zilnic beneficiază de prînz gratuit.
Stimați locuitori, Primăria or. Vatra, solicită atenția și grija dumneavoastră, în următorul scop.
În cazul în care cunoașteți bătrîni, familii care se încadrează în aceste categorii, solicităm de a ne informa și sesiza pentru a acorda tot suportul necesar persoanelor aflate în dificultate.
Cu respect, primarul or. Vatra Denis Danila.