Primăria or. Vatra anunță funție vacantă de contabil în cadrul primăriei!

Sarcinile de bază ale funcției:
– îndeplinirea unor operațiuni de casă;
– efectuarea calculării salariului angajaților administrației publice locale și grădiniței;
– efectuarea transferurilor bancare;
– înregistrarea încasărilor și plăților conform extrasului de cont;
– întocmirea facturilor pentru plata arendei încăperilor și verificarea plății arendei pentru terenuri și încăperi.

Cerințe:
Studii : superioare sau superior incomplete în domeniul contabilității.
Cunoștințe : cunoașterea programelor de operare la calculator, legislația în domeniu.
Experiența profesională : experiență de muncă în domeniul contabilității.

Nivel de salarizare : 4500 lei.
Program de lucru : luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00.

Expediați CV pe adresa primaria.vatra@gmal.com sau telefonați 022-61-59-51, 022-59-60-04.