Anunț privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de contabil – șef din cadrul Primăriei or. Vatra.
Scopul general al funcției :
• Realizarea activității ce ține de evidența contabilă;
Sarcinile de bază ale funcției :
• Organizarea și asigurarea controlului contabilității;
• Supravegherea gestionării mijloacelor financiare;
• Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare, etc.
Cerințele specifice funcției :
• Studii superioare în domeniul contabilității;
• Experiența în domeniu;
• Cunoașterea limbii române, ruse – avantaj;
• Competențe de elaborare, formatare și prezentare a documentelor;
• Abilități de lucru cu programa 1C, MS Word, Excel.
Abilități : organizare; capacitatea de lucru cu informația, de luare a deciziilor, de soluționarea rapidă a problemelor; spirit de echipă și inițiativă; respect față de oameni.
Lista actelor necesare pentru participare:
• Curriculum vitae;
• Copia buletinului de identitare;
• Copia carnetului de muncă;
• Copia diplomei de studii
• Poză recentă.

Programul de muncă: luni – vineri, ora 08:00 – 17:00 , pauza de masă 12:00 – 13:00.
Adresa: or. Vatra, str. Ștefan Vodă nr. 5

Cei cointeresați de funcția vacantă de contabil – șef din cadrul Primăriei or. Vatra sunt rugați să expedieze pachetul de acte solicitate pe adresa poștală : primaria.vatra@gmail.com sau să se prezinte în incinta Primăriei or. Vatra, str. Ștefan Vodă nr. 5.
Tel. de contact: 022-59-60-04
022-61-59-51.