Primăria orașului Vatra, anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist relații cu publicul, funcțiilor vacante de specialist în planificare, contabil — șef din cadrul Administrației Publice Locale, educator și magazinier din cadrul Gradinita Cresa nr. 193 din or. Vatra.
Cerințe : studii superioare în domeniu. Informații suplimentare la tel. : 069094510, 022615951, 069925409;
e-mail primaria.vatra@gmail.com.