Primăria orașului Vatra anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de participare la concursul privind ocuparea funcțiilor vacante de specialist în planificare, speialist relații cu publicul, contabil șef anunțat la 27 decembrie 2019,pînă pe data de 24 ianuarie 2020, ora 17:00.
Dosarele pot fi depuse și la adresa de email primaria.vatra@gmail.com, informații suplimentare la nr. de tel. : 022596299, 022596004.