Anunț privind inițierea deciziei de elaborare a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, modul de folosire a locuințelor sociale”