În vederea respectării transparenței în procesul decizional în cadrul aprobării proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea bugetului or. Vatra pentru anul 2024”, Administrația Publică Locală Vatra, demarează procesul de consultări publice a proiectului.

Recomandările asupra proiectului de decizie pot fi depuse până la 01.12.2023, în cancelaria Primăriei or. Vatra precum și pe email primaria.vatra@gmail.com sau la numărul de telefon 022 61-59-51 .

La 04.12.2023, ora 16:00,  în sala de ședințe a Primăriei or. Vatra , va avea loc desfășurarea dezbaterilor publice pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului or. Vatra pentru anul 2024”.