CONTACTE

 Primăria orașului Vatra

orar  de muncă  luni-vineri  08.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00

FuncţiA Telefon e-mail
Primarul or. Vatra

Denis DANILA

022-59-60-04 primar.vatra@gmail.com
Specialist relaţii cu publicul

Ludmila CROITORU

022-61-59-51 primaria.vatra@gmail.com
Secretarul Consiliului(interimar)

Tatiana GROSSU-BRUMĂ

022-61-58-06 secretar.vatra@gmail.com
Contabilitatea

Ana ROȘIORU

022-61-56-37 primariaorvatra@gmail.com
Asistenţa Socială

Zinaida FRIJA

022-61-57-70 asistentsocial.vatra@gmail.com
Perceptor Fiscal

Galina CHILIAN

022-61-57-70 perceptor.fiscal @gmail.com
Specialist cadastral

Maria DEDIN

022-59-62-99 specialist.cadastral@gmail.com
Arhitect 022-59-56-37 arhitect.vatra@gmail.com
Specialist încorporare și protecție civilă

Stela RAILEAN

022-59-56-37 primaria.vatra@gmail.com

 Pentru depunerea cererilor privind solicitarea eliberării unui act  este necesar de prezentat:

1. Ajutor  material: buletin de identitate; legitimaţia de pensionar; certificat de dizabilitate eliberat de                                   Consiliul Național pentru determinarea dizabilității;  certificat CMC eliberat de medicul de familie cu                                 indicarea diagnosticului, alte acte ce atestă statutul nefavorabil.

2. Certificat de urbanism: buletin de idenitate; titlul de proprietate; plan geometric;

3. Autorizaţie de construire: buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de       urbanism;               proiectul de construire; avize de verificare, contract de supraveghere de autor, extras din Registrul                                   Bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău;

4.   Procesului Verbal de recepţie finală a construcţiei: buletin de identitate; titlul de proprietate;           plan                       geometric;   certificat de urbanism; autorizaţia de construire; extras din Registrul Bunurilor imobile eliberat de                 Oficiul Cadastral Chişinău; certificat despre inspectarea bunurilor imobile, eliberat de OCT; avizul proiectantului;             avizul Centrului Medicină Preventivă, avizul Serviciului Pompieri şi Salvatori.

5.  Certificat de căsătorie: buletinele de identitate a soților, certificatele de naştere a soților, certificatul de                          divorţ(după caz),  certificat de deces(după caz), taxa pentru căsătorie la stat de 20 lei.

6. Certificat de naștere: buletinele de identitate a părinților, certificatele de naștere a părinților, certificatul de                     căsătorie a părinților,  actul constatator al nașterii.

7. Certificat de deces: buletinul de identitate al defunctului, certificat constatator al decesului, certificat de căsătorie;           certificat de deces al soț/soție; buletinul de identitate al declarantului.

  Administraţia primăriei or. Vatra

Watch Dragon ball super