CONTACTE

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR OR. VATRA Str. Ştefan Vodă, nr. 5 MD-2055 Primăria or. Vatra vă deserveşte cu un program de lucru de luni-vineri ora 08.00-17.00

Funcţia Telefon e-mail
Primarul or. Vatra

Denis DANILA

022-59-60-04 primar.vatra@gmail.com
Specialist relaţii cu publicul

Anfisa UTCA

022-61-59-51 primaria.vatra@gmail.com
Secretarul Consiliului(interimar) Tatiana BRUMĂ 022-61-58-06 secretar.vatra@gmail.com
Contabilitatea

Ana ROȘIORU

022-61-56-37 primariaorvatra@gmail.com
Asistenţa Socială

Zinaida FRIJA

022-61-57-70 asistenta.sociala @gmail.com
Perceptor Fiscal 022-61-57-70 perceptor.fiscal @gmail.com
Specialist cadastral

Vitalia TRIFINIUC

022-59-62-99 specialist.cadastral@gmail.com
Arhitect

Vladimir ARABADJI

022-59-56-37 arhitect.vatra@gmail.com
Specialist evidenta militara

Vitalie ȚURCAN

022-59-56-37

Primăria or. Vatra vă aduce la cunoştinţă că pentru depunerea actelor privind solicitarea eliberării unui act de către primărie este necesar de prezentat:

    1. Pentru acordarea ajutorului material: buletin de identitate; legitimaţia de pensionar; certificat de invaliditate; carnet de şomer; certificat medical.
    1. Pentru obţinerea certificatului de urbanism: buletin de idenitate; titlul de proprietate; plan geometric;
    1. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire: buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de urbanism; proiectul de construire; avize de verificare, contract de supraveghere de autor, extras din Registrul Bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău;
    1. Pentru obţinerea Procesului Verbal de recepţie finală a construcţiei – buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de urbanism; autorizaţia de construire; extras din Registrul Bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău; certificat despre inspectarea bunurilor imobile, eliberat de OCT; avizul proiectantului; avizul Centrului Medicină Preventivă, avizul Serviciului Pompieri şi Salvatori.
    1. Pentru obţinerea actelor de stare civilă – buletinele de identitate, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, taxa pentru căsătorie la stat de 20lei (Banca de Economii se achită la în ziua depunerii cererii).

  Administraţia primăriei or. Vatra

Watch Dragon ball super