Eliberare certificate

Cerere_CU_Legea_163 \r\n\r\n Prin LEGEA Nr. 163 din  09.07.2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie este necesar de prezentat următoarele acte pentru obținerea certificatului de urbanism\r\n

  \r\n

 • Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
 • \r\n

 • Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
 • \r\n

 • Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;
 • \r\n

 • Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
 • \r\n

 • Schiţa de proiect avizată de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii, în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
 • \r\n

\r\n Taxa : 100 lei ( conform deciziei Consiliului or. Vatra)\r\n\r\n \r\n\r\nPrin HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 285 din  23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente se prezintă următoarele acte:\r\n

  \r\n

 1. Buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
 2. \r\n

 3. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
 4. \r\n

 5. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;
 6. \r\n

 7. Schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei în zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;
 8. \r\n

 9. Aviz sanitar eliberat de Centrul de Sănătate Publică;
 10. \r\n

 11. Aviz Serviciul Salvatori și pompieri;
 12. \r\n

 13. Raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;
 14. \r\n

 15. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit;
 16. \r\n

 17. Proiectul obiectului;
 18. \r\n

 19. Cartea Tehnică;
 20. \r\n

 21. Proces Verbal la terminarea lucrărilor;
 22. \r\n

 23. Avizul întocmit de proiectant cu privire la modul în care au fost executate lucrările.
 24. \r\n

\r\nTaxa : suprafața  ≥  100 m 2 – 100 lei;              \r\n\r\nsuprafața  ≥  200 m 2 200 lei\r\n\r\nsuprafața  ≥ 300 m 2 -300 lei\r\n\r\n ( conform deciziei Consiliului or. Vatra)\r\nproiect-casa-etaj-muralis-118-uberhause-ro-1-1920x1080

Watch Dragon ball super