ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice”Cu privire la prelungirea contractului de arendă nr. 07 din 18.10.2010 încheiat între Primăria or. Vatra și SRL ”Interactivitate”.

Primăria or. Vatra anunță începînd cu data de  23.05.2022  consultarea  publică ”Cu privire la prelungirea contractului de arendă nr. 07 din 18.10.2010 încheiat între Primăria or. Vatra și SRL ”Interactivitate”.

Recomandările asupra proiectului supus consultărilor publice pot fi expediate pînă la data de 07.06.2022 pe adresa or. Vatra str. Ștefan Vodă nr. 5 sau la adresa electronică specialist.cadastral@gmail.com

Persoană de contact Trifiniuc Vitalia tel: 022596299