Privind aprobarea deciziei etapeide evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate