Ajutor material

LISTA\r\n\r\nActelor care urmează a fi prezentate de către solicitant în vederea acordării unui ajutor material \r\n\r\n \r\n

  \r\n

 1. Cererea;
 2. \r\n

 3. Copia buletinului de identitate;
 4. \r\n

 5. Legitimația de pensionar;
 6. \r\n

 7. Certificatul despre componenţa familiei;
 8. \r\n

 9. Certificatul despre salariul membrilor familiei încadraţi în câmpul muncii dup caz;
 10. \r\n

 11. Certificat medical după caz;
 12. \r\n

 13. Pentru familiile cu copii minori – xerocopiile certificatelor de naştere;
 14. \r\n

 15. Alte documente (la necesitate).
 16. \r\n

\r\n  contact\r\n\r\n 022615951 /022615770 As. Social\r\n\r\n 

Watch Dragon ball super