CONTACTE

 Primăria orașului Vatra

orar  de muncă  luni-vineri  08.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00

FuncţiA Telefon e-mail
Primarul or. Vatra

Denis DANILA

022-59-60-04 primar.vatra@gmail.com
Specialist principal

(relaţii cu publicul)

Ludmila CROITORU

022-61-59-51 primaria.vatra@gmail.com
Secretarul Consiliului(interimar)

Tatiana GROSSU-BRUMĂ

022-61-58-06 secretar.vatra@gmail.com
Contabilitatea

Ana ROȘIORU

Maria TABÎRȚA

022-61-56-37 primariaorvatra@gmail.com
Asistenţa Socială

Zinaida FRIJA

022-61-57-70 asistentsocial.vatra@gmail.com
Specialist principal

(Perceptor Fiscal)

Galina CHILIAN

022-61-57-70 perceptor.fiscal @gmail.com
Specialist principal

(cadastru)

Maria DEDIN

022-59-62-99 specialist.cadastral@gmail.com
Arhitect 022-59-56-37 arhitect.vatra@gmail.com
Specialist principal

(încorporare și protecție civilă)

Stela RAILEAN

022-59-56-37 primaria.vatra@gmail.com

 Pentru depunerea cererilor privind solicitarea eliberării unui act  este necesar de prezentat:

1. Ajutor  material: buletin de identitate; legitimaţia de pensionar; certificat de dizabilitate eliberat de         Consiliul Național pentru determinarea dizabilității;  certificat CMC eliberat de medicul de familie cu            indicarea diagnosticului, alte acte ce atestă statutul nefavorabil.

2. Certificat de urbanism: buletin de idenitate; titlul de proprietate; plan geometric;

3. Autorizaţie de construire: buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de       urbanism; proiectul de construire; avize de verificare, contract de supraveghere de autor, extras din Registrul Bunurilor Imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău;


4.  Certificat de căsătorie: buletinul de identitate a  viitorilor soți, certificatele de naştere a soților, certificatul de divorţ (după caz),  certificat de deces(după caz), taxa pentru căsătorie la stat de 20 lei.

5. Certificat de naștere: buletinele de identitate a părinților, certificatele de naștere a părinților, certificatul de căsătorie a părinților,  actul constatator al nașterii.

6. Certificat de deces: buletinul de identitate al defunctului, certificat constatator al decesului, certificat de căsătorie; certificat de deces al soț/soție; buletinul de identitate al declarantului.

  Administraţia primăriei or. Vatra

Watch Dragon ball super