Eliberare autorizații

Cerere Autor.VAtraPrin LEGEA Nr. 163 din  09.07.2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie este necesar de prezentat următoarele acte pentru obținerea autorizației de construire:\r\n

  \r\n

 • certificatul de urbanism pentru proiectare;
 • \r\n

 • extrasul din documentaţia de proiect în volum de: memoriu explicativ, plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie;
 • \r\n

 • avizele de verificare a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură, rezistenţă) sau raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect;
 • \r\n

 • buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);
 • \r\n

 • contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant  (beneficiar) şi proiectant;
 • \r\n

 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lîngă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură sau în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;
 • \r\n

 • certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 • \r\n

 • Aviz sanitar eliberat de Centrul de Sănătate Publică;
 • \r\n

 • Aviz Serviciul Salvatori și pompieri;
 • \r\n

\r\n \r\n\r\nTaxa : 100 lei.images

Watch Dragon ball super