pagina test

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

INFORMAŢII PERSONALE Elena Popescu
 poza  Mun. Chișinău, or. Vatra, str. Grădinilor, nr. 32 B
 61 54 78\r\n\r\n068986119
 ellen,popescu@yandex.ru
Facebook : Elena Popescu
Sexul Feminin | Data naşterii 31.10.1986 | Naţionalitatea MD

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

24.11.2014- prezent Specialist relații cu publicul
Primăria orașului Vatra, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 5
▪  Activitatea cu publicul; Activități culturale; Lucru cu corespondența; Examinare petiții.
Sectorul de activitate Administrația Publică Locală

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

2005-2009\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n2014\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n2015 Jurnalism, licențiat în științe ale comunicării
Universitatea de Stat din Republica Moldova\r\n\r\nFacultatea Jurnalism
▪  Presa scrisă, TV și Radio, abilități în comunicare și elaborarea comunicatelor de presă.\r\n\r\nFuncționar de birou\r\n\r\nObștescă  „Insula Speranțelor”\r\n\r\nSecretariat, programe de oficiu.\r\n\r\nDezvoltarea Abilităților de executare a Atribuțiilor de Serviciu\r\n\r\nAcademia de Administrare Publică

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

COMPETENΤE PERSONALE

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Limba maternă Limba Română
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba Rusă Bine Bine Bine Bine Bine
Limba Engleză Bine Foarte Bine Bine Bine Foarte Bine

\r\nPermis de conducere      Categoria B\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Competenţe dobândite la locul de muncă ▪  Comunicare; capacitatea de a lucra în echipă; flexibilitate; orientare spre rezultate.

\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Competențe digitale Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.\r\n\r\n 

Watch Dragon ball super