ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR OR. VATRA Str. Ştefan Vodă, nr. 5 MD-2055 Primăria or. Vatra vă deserveşte cu un program de lucru de luni-vineri ora 08.00-17.00

Funcţia Telefon e-mail
Primarul or. Vatra Denis DANILA 59-60-04 primar.vatra@gmail.com
Specialist relaţii cu publicul Elena POPESCU 61-59-51 primaria.vatra@gmail.com
Secretarul Consiliului Cristina LAVRIC 61-58-06 secretar.vatra@gmail.com
Contabilitatea Tatiana BONDARI 61-56-37 primariaorvatra@gmail.com
Asistenţa Socială 61-57-70 asistenta.sociala @gmail.com
Perceptor Fiscal Stela PANUŢA 61-57-70 perceptor.fiscal @gmail.com
Specialist cadastral Cristina SPÎNU 59-62-99 specialist.cadastral@gmail.com
Arhitect Tatiana CLIMA 59-62-99 arhitect.vatra@gmail.com
Jurist Igor HLOPEŢCHI Specialist evidenta militara Anatolie FALA 59-62-99 igor.hlopetchi@gmail.com

Primăria or. Vatra vă aduce la cunoştinţă că pentru depunerea actelor privind solicitarea eliberării unui act de către primărie este necesar de prezentat:

  1. Pentru acordarea ajutorului material: buletin de identitate; legitimaţia de pensionar; certificat de invaliditate; carnet de şomer; certificat medical.
  2. Pentru obţinerea certificatului de urbanism: buletin de idenitate; titlul de proprietate; plan geometric;
  3. Pentru obţinerea autorizaţiei de construire: buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de urbanism; proiectul de construire; avize de verificare, contract de supraveghere de autor, extras din Registrul Bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău;
  4. Pentru obţinerea Procesului Verbal de recepţie finală a construcţiei – buletin de identitate; titlul de proprietate; plan geometric; certificat de urbanism; autorizaţia de construire; extras din Registrul Bunurilor imobile eliberat de Oficiul Cadastral Chişinău; certificat despre inspectarea bunurilor imobile, eliberat de OCT; avizul proiectantului; avizul Centrului Medicină Preventivă, avizul Serviciului Pompieri şi Salvatori.
  5. Pentru obţinerea actelor de stare civilă – buletinele de identitate, certificatele de naştere, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, taxa pentru căsătorie la stat de 20lei (Banca de Economii se achită la în ziua depunerii cererii).

  Administraţia primăriei or. Vatra