Canalizarea şi asfaltarea străzilor din or. Vatra: alte două priorităţi pe agenda primăriei or. Vatra\r\n\r\n \r\n\r\n11Renovarea sistemului de canalizare în sectorul străzilor Tinereţii, Fîntîniţei şi Feroviarilor din or. Vatra este una dintre probleme strigente ale locuitorilor din acest sector, şi prin urmare, unul din principalele obiective incluse spre  realizare.\r\n\r\nLa moment, în acest sector nu este construit un sistem de canalizare, astfel că oamenii sînt constrînşi de a-şi construi haznale în neconformitate cu anumite restricţii în acest scop.\r\n\r\nAstfel, din luna iulie, 2016 a fost încheiat contractul de proiectarea sistemului de canalizare pe străzile Tinereţii, Fîntîniţei şi Feroviarilor, după care va fi posibil şi valorificarea proiectului.\r\n\r\n \r\n\r\nAsfaltarea străzii Mihai Eminescu, or.Vatra333\r\n\r\nAcest proiect de asfaltare a str. Mihai Eminescu survine în urma necesităţii de a reabilita sistemul de canalizare pe această porţiune a străzii, care este unul vechi şi uzat. În urma lucrărilor de schimbare a sistemului de canalizare, strămutarea unor piloni care sînt amplasaţi neadecvat pe această stradă, strămutarea gunoiştei şi amenajarea unui spaţiu pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor, şi în final amenajarea str. Mihai Eminescu cu trotuare şi asfaltare.\r\n\r\n