În luna august, 2017 pe strada Serghei Bogza din orașul Vatra au început lucrările de reparație capitală a străzii.

În luna iulie, 2017 s-a petrecut prcedura de lictație, după care a fost încheiat contract de antrepriză nr. 33 din 11 august 2017, cu agentul economic SRL ,,Nouconst,,.

Lucrările de reconstrucţie şi modernizare a străzii Serghei Bogaza, presupun propulsarea şi excavarea suprafeţelor, precum şi acoperirea cu pietriș. Ulterior, este necesar de acoperit strada cu un strat de până la 10 cm de asfalt bituminos. Totodată, pe lângă reparația și modernizarea carosabilului trebuiesc construite trotuare, instalate borduri, iar căile de acces spre curțile locatarilor trebuiesc asfaltate.

În contextul celor menționate, potrivit planului de acțiuni, reparația străzii se va desfășura pe parcursul lunii august și septembrie a anului curent.

Cu respect, Primarul orașului Vatra

Denis DANILA