5.1decizie confirmare secretar

5.2.2decizie buget lectura II 2021

5.3.1decizie aprobarea consum.combustibil Skoda Octavia

5.4decizie aprobarea regulamentului de acordarea premiilor unice
5.5decizie acoradrea premiului anual
5.6decizie acoradrea premei COVID19
5.7decizie acoradrea ajutor materila
5.8 decizie scutirea de plata pentru gradinita

5.9decizie de casare a mijloacelor fixe
5.10decizie de casare a unor mijl fixe gradinita

5.11decizie prelungirea contr.de arendă SA Pietris

5.12decizie examinarea cererei Mamaliga Gheorghe

5.13înregistrarea teren.0,1601 ha după APL Vatra-Dabija M

5.14decizie permisiune de procurare a aparatelor medicale

5.15.1decizie scutirea de plata locatiunii

5.15.2decizie v-c teren aferent garaj Pasat
5.15.3decizie stabilirea indemnizatiei pentru participare la sedinta a consilierilor