Primăria or. Vatra anunța consultări publice privind aprobarea proiectului de decizie privind acordarea tichetelor de masă angajaților Primăriei or. Vatra
Obiecțiile și propunerile pot fi înaintate pînă la 09.04.2021 la sediul Primăriei or. Vatra , str. Ștefan Vodă 5, persoană de contact Bruma T, tel 022-61-58-06 sau pe email primaria.vatra@gmail.com

16 – Cu privire laacordarea tichetelor